Groups List Names
Group 1


Kunjika Agarwal
Deepansh Pandey
Pratikhya Lony
Annu Kansyakar
Group 2


Vigya Geol
Anuj Khurana
Arpit Bhutani
Karan Janmeda
Abhimanyu Singh Yadav
Group 3


Mohit Goel
Vipul Chahal
Ankit Singh
Anshul Verma
Sherya Omar
Group 4


Rakesh Kumar
Abhijeet Anand
Samkit Sharma
Group 5


Love Mishra
Deepanshu Anand
Sankalp Gupta
Group 6


Nishit Kumar
Suhas Raj
Srinath
Akash Felix
Group 7


Ankur Wadhwa
Himanshu Vashisht
Aman Saxena
Chintan Sadhwani
Group 8


Mohammad Saif
Sumit Kumar
Sandeep Singh
Ishan Sharma
Group 9


Jatan Tripathi
Saif Ullah
Lokesh Tokas
Nishu Kumar
Group 10


Ananay Kumar 
Vivek Gupta
Kashish
Group 11


Swati Kaushik
Rishabh Saxena
Ruturaj Sahane
Group 12


Gaurav Dhingra
Abhik Ganguly
Praveen Mishra
Group 13


Abhishek Kohli 
Ank 
Prashant 
Gulshan
Group 14


Pratik Tiwari
Abdul Aleem 
Lakshay Dudeja
Pranay Yadav
Group 15


Yatti Soni
Blooty Chadha